Trang chủ 2018-07-31T16:38:50+00:00

NỀN TẢNG DỊCH VỤ HCMGIS

Portal hcmgis
Cổng thông tin địa lý HCMGIS Portal cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu không gian địa lý trong hệ thống HCMGIS. Nhà cung cấp dữ liệu có thể tải dữ liệu lên hệ thống, nhập thông tin metadata và biên tập hiển thị dữ liệu. Người dùng khai thác dữ liệu có thể tìm kiếm, xem dữ liệu, chồng lớp dữ liệu để biên tập và chia sẻ các bản đồ, tải dữ liệu từ hệ thống với nhiều định dạng khác nhau.
HCMGIS Maps tập hợp và hiển thị tất cả các lớp dữ liệu từ hệ thống HCMGIS Portal, hỗ trợ chức năng tìm kiếm, thống kê mạnh mẽ theo không gian và thuộc tính. Người dùng có thể truy cập đến dịch vụ bản đồ HCMGIS thông qua các dịch vụ theo chuẩn OGC, đồng thời có thể sử dụng các API được cung cấp bởi hệ thống để truy vấn, phân tích dữ liệu không gian trong các ứng dụng GIS tùy biến.
HCMGIS StoryMaps cung cấp nền tảng biên tập và trình bày các thông tin liên quan đến vị trí trên cơ sở khai thác dịch vụ dữ liệu từ hệ thống HCMGIS. Các thông tin được biên tập và chia sẻ một cách trực quan, sinh động như một câu chuyện hấp dẫn kết hợp nhiều yếu tố: thông tin mô tả, thông tin đa phương tiện và bản đồ. StoryMaps có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: truyền thông, du lịch, giáo dục,…
HCMGIS OpenData cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu và tài liệu GIS mở cho cộng đồng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và các dự án GIS mang tính cộng đồng. Người dùng có thể upload các dữ liệu/ tài liệu GIS hữu ích, đóng góp cho sự lớn mạnh của cộng đồng HCMGIS OpenData (đăng nhập với tài khoản guest/ guest). Bên cạnh download dữ liệu trực tiếp trên HCMGIS OpenData, người dùng QGIS có thể download thông qua HCMGIS Plugin
HCMGIS GeoSurvey hỗ trợ thu thập, biên tập thông tin ngay tại thực địa dựa vào chức năng định vị của thiết bị di động. Các chức năng của HCMGIS GeoSurvey: tìm kiếm và xem các Story từ HCMGIS StoryMaps; theo vết một Story bất kỳ; thu thập và biên tập thông tin online/ offline; bình luận, bình chọn, xuất bản và chia sẻ thông tin cho cộng đồng.

ỨNG DỤNG GIS CHO SỞ NGÀNH, QUẬN HUYỆN