Trang chủ2019-08-13T08:43:55+00:00

NỀN TẢNG DỊCH VỤ HCMGIS

Portal hcmgis

Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu không gian địa lý trong hệ thống HCMGIS (Hệ thống Thông tin Địa lý Tp.HCM). Xem thêm…

Nền tảng tìm kiếm, thống kê theo không gian và thuộc tính, hiển thị các lớp dữ liệu từ hệ thống HCMGIS Portal. Xem thêm…
Nền tảng thu thập dữ liệu thực địa, hỗ trợ thiết kế tùy biến cấu trúc, biểu mẫu dữ liệu cần thu thập; quản lý tiến trình triển khai các dự án thu thập dữ liệu thực địa theo không gian và thời gian. Xem thêm…
Nền tảng đăng ký tọa độ cho các ảnh raster (bản đồ quét, bản vẽ, ảnh viễn thám,…), đồng thời là cổng thông tin địa lý lưu trữ và chia sẻ các bản đồ đã được đăng ký tọa độ. Xem thêm…
Nền tảng chia sẻ dữ liệu và tài liệu GIS mở cho cộng đồng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và các dự án mang tính cộng đồng. Xem thêm…
Nền tảng biên tập và trình bày chuỗi thông tin liên quan đến vị trí kết hợp thông tin mô tả, thông tin đa phương tiện và bản đồ. Xem thêm…
Nền tảng gắn thẻ địa lý (geotagging) và chia sẻ ảnh. Xem thêm…
Nền tảng chia sẻ thông tin sự kiện. Xem thêm…

ỨNG DỤNG GIS CHO SỞ NGÀNH, QUẬN HUYỆN