HCMGIS Georeference

Sat 13-10-2018

Giới thiệu:
HCMGIS Georeference cung cấp nền tảng đăng ký tọa độ cho các ảnh raster (bản đồ quét, bản vẽ, ảnh viễn thám,…). Các ảnh đã đăng ký tọa độ có thể được hiển thị và chia sẻ trên Web hoặc download sử dụng trong các phần mềm GIS

HCMGIS GeoReference đồng thời là cổng thông tin địa lý lưu trữ và chia sẻ các bản đồ đã được đăng ký tọa độ, chồng khớp với các dịch vụ bản đồ hiện thời:

– Kho tư liệu bản đồ phục vụ cho nghiên cứu, giáo dục – đào tạo về lịch sử, địa lý, kinh tế – văn hóa – xã hội.

– Hiển thị các bản đồ quy hoạch, trình diễn các bản vẽ thiết kế công trình.

– Hiển thị các ảnh có độ phân giải cao: các tác phẩm hội họa, ảnh chụp toàn cảnh các công trình kiến trúc – nghệ thuật,…

Các nguồn ảnh có thể đăng ký tọa độ với HCMGIS GeoReference:

 

Nhập thông tin metadata cho ảnh

Nhập thông tin metadata cho ảnh
 

Dịch vụ Image Tiling

Dịch vụ Image Tiling
 

Đăng ký tọa độ cho ảnh

Đăng ký tọa độ cho ảnh
 

Lưu trữ và chia sẻ các bản đồ đã được đăng ký tọa độ

Lưu trữ và chia sẻ các bản đồ đã được đăng ký tọa độ
 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: