Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh

244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
(028) 3932 0963 – Fax: (028) 3932 0963
contact@hcmgis.vn
https://hcmgis.vn
Thứ 2 đến thứ 6 (7h30 - 17h00)