HCMGIS GeoEvents

Mon 19-08-2019
Giao diện trang StoryMaps

Giới thiệu
HCMGIS GeoEvents cung cấp nền tảng chia sẻ thông tin sự kiện.

Các tính năng chính:

 

Gắn thẻ địa lý cho ảnh
(upload ảnh, geotag, download kết quả)

Gắn thẻ địa lý cho ảnh (upload ảnh, geotag, download kết quả)

Tìm kiếm hoặc đặt hàng
các bức ảnh từ cộng đồng

Tìm kiếm hoặc đặt hàng các bức ảnh từ cộng đồng

Tạo StoryMaps từ ảnh
(sử dụng HCMGIS StoryMaps)

Tạo StoryMaps từ ảnh (sử dụng HCMGIS StoryMaps)

Tương tác cộng đồng:
like, vote, share, comment

Tương tác cộng đồng: like, vote, share, comment