HCMGIS GeoSurvey

Mon 19-08-2019

Giới thiệu:
HCMGIS GeoSurvey cung cấp nền tảng thu thập dữ liệu thực địa, hỗ trợ thiết kế tùy biến cấu trúc, biểu mẫu dữ liệu cần thu thập; quản lý tiến trình triển khai các dự án thu thập dữ liệu thực địa theo không gian và thời gian.

Các ứng dụng của HCMGIS GeoSurvey:

– Thu thập, khảo sát ý kiến, phản ánh của người dân, khách hàng, cộng đồng,…
– Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng, kiểm tra định kỳ, xử lý sự cố (điện, nước, hạ tầng,..).
– Thiết kế và triển khai các dự án thu thập dữ liệu GIS thực địa chuyên nghiệp.

 

Thiết kế biểu mẫu thu thập

Thiết kế biểu mẫu thu thập

Quản lý trực tuyến theo thời gian thực

Quản lýtrực tuyến theo thời gian thự

Thông báo, trao đổi thông tin

Thông báo, trao đổi thông tin

Triển khai thu thập với GeoSurvey Mobile

Triển khai thu thập với GeoSurvey Mobile

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: