THÔNG BÁO Danh sách các thí sinh dự tuyển đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2017

Fri 25-08-2017

Sau khi Hội đồng xét tuyển sơ tuyển hồ sơ các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức của Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm GIS), Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch như sau:

Để biết thêm chi tiết, các ứng viên dự tuyển tham khảo trên thông tin chi tiết tại đây