Gia hạn thời gian đăng ký dự thi cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp, sản phẩm GIS Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018"

Wed 13-02-2019

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sản phẩm GIS Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018” do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức là cuộc thi nhằm tìm kiếm các giải pháp, sản phẩm GIS và các công nghệ liên quan để giải quyết các vấn đề thực tiễn của Thành phố, xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; giải quyết các bài toán trong các chương trình đột phá của Thành phố. Đến thời điểm hiện nay, cuộc thi đã nhận được nhiều giải pháp, sản phẩm hay và sáng tạo tham gia dự thi. Nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho đông đảo các bạn sinh viên, các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia dự thi, ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian đăng ký và tiếp nhận hồ sơ dự thi như sau: