VNFontConverter for ArcGIS

Tue 27-03-2018

Mô tả: Công cụ chuyển đổi mã font cho shapefile/ Geodatabase: TCVN3, VNI-Windows sang Unicode và ngược lại, chuyển sang CHỮ HOA, chữ thường, Hoa Mỗi Từ, Hoa đầu câu, không dấu. Link tải: https://github.com/thangqd/VNFontConverter