Ứng dụng GIS quản lý nhân hộ khẩu

Mon 18-12-2017

Giới thiệu:
Ứng dụng GIS quản lý nhân – hộ khẩu hỗ trợ quản lý thông tin đến từng nóc gia, hộ khẩu, nhân khẩu trên địa bàn, giúp nâng cao hiệu quả trong quản lý trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, kinh tế – văn hóa – xã hội ở cơ sở. Ứng dụng GIS quản lý nhân- hộ khẩu đã triển khai tại Quận 9, Thủ Đức, Nhà Bè,…

 

Các tính năng chính:

 

Quản lý nóc gia

Quản lý nóc gia

Cập nhật vị trí nóc gia

Cập nhật vị trí nóc gia

Quản lý hộ khẩu

Quản lý hộ khẩu

Quản lý nhân khẩu

Quản lý nhân khẩu

Báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống