Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cấp phép kinh doanh

Mon 27-05-2019

Giới thiệu:
Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cấp phép kinh doanh là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Phòng Kinh tế cấp quận huyện trong việc quản lý, thẩm định, xét duyệt, cấp phép và hậu kiểm các hồ sơ đăng ký kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện một cách nhanh chóng và chính xác trên nền GIS, hỗ trợ công tác quy hoạch các ngành nghề kinh doanh trên địa bàn, góp phần quảng bá và xúc tiến đầu tư. Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cấp phép kinh doanh cấp quận huyện đã triển khai tại Quận 1, 6, 7, Phú Nhuận, Bình Tân,…

Các tính năng chính

 

Cập nhật vị trí điểm kinh doanh

Cập nhật vị trí điểm kinh doanh

Cập nhật thông tin điểm kinh doanh

Cập nhật thông tin điểm kinh doanh

Tìm kiếm điểm kinh doanh

Tìm kiếm điểm kinh doanh

Kiểm tra điều kiện kinh doanh

Kiểm tra điều kiện kinh doanh

Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống