Quản lý Kinh doanh Gỗ và Lâm sản

Mon 27-05-2019

Giới thiệu:
Hệ thống quản lý lâm sản trên nền GIS hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quá trình khai thác, chế biến, mua bán gỗ của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Hệ thống được thiết kế với các tính năng hỗ trợ hiệu quả nghiệp vụ của các cán bộ kiểm lâm như: quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, quản lý xuất nhập tồn, báo cáo vi phạm, xử phạt hành chính.

Các tính năng chính:

 

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

Tra cứu doanh nghiệp

Tra cứu doanh nghiệp

Thông tin chi tiết doanh nghiệp

Thông tin chi tiết doanh nghiệp

Quản lý xuất nhập tồn

Quản lý xuất nhập tồn

Quản lý xử phạt hành chính

Quản lý xử phạt hành chính

Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê