Hệ thống quản lý động vật hoang dã

Sun 26-05-2019

Giới thiệu:
Hệ thống quản lý động vật hoang dã
trên nền GIS hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Chi cục Kiểm lâm đối với hoạt động gây nuôi và kinh doanh các loài động vật hoang dã trên địa bàn quản lý.

Các tính năng chính:

Bản đồ doanh nghiệp

Bản đồ doanh nghiệp

Quản lý danh sách doanh nghiệp

Quản lý danh sách doanh nghiệp

Quản lý xuất nhập tồn

Quản lý xuất nhập tồn

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Thống kê doanh nghiệp

Thống kê doanh nghiệp

Thống kê động vật hoang dã

Thống kê động vật hoang dã