Hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm

Mon 27-05-2019

Giới thiệu:
Hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm là hệ thống quản lý thông tin ca bệnh thống nhất, liên thông trong hệ thống y tế dự phòng từ cấp tỉnh đến phường xã, hỗ trợ xác định ổ dịch, triển khai các biện pháp can thiệp, ứng phó kịp thời và hiệu quả, hỗ trợ phân tích và dự báo tình hình dịch bệnh trên bản đồ trực tuyến theo thời gian thực, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các tính năng chính:

Kết quả triển khai tại Tp.HCM:

  • Kết nối thông tin đến 79 bệnh viện
  • Triển khai cho toàn bộ 322 phường xã
  • Giám sát 17.394 tổ, khu phố
  • Tốc độ nhanh, an toàn và bảo mật dữ liệu cao
  • Công nghệ mở, hỗ trợ nâng cấp định kỳ
  • Sẵn sàng chuyển giao đến các tỉnh thành
 

Quy trình quản lý ca bệnh:

 

Quản lý ca bệnh, ổ dịch

Quản lý ca bệnh, ổ dịch

Tìm kiếm, định vị ca bệnh

Tìm kiếm, định vị ca bệnh

Xác định ổ dịch tự động, bán tự động

Xác định ổ dịch tự động, bán tự động

Thống kê, báo cáo

Thống kê, báo cáo