TP.HCM: Ứng dụng GIS vào phòng chống dịch bệnh

Thu 14-04-2016
Sở KHCN TP.HCM tổ chức tập huấn nhằm chuyển giao hệ thống quản lý dịch bệnh ứng dụng công nghệ GIS cho đội ngũ chuyên viên Sở Y tế và các Trung tâm Y tế dự phòng quận-huyện. Buổi tập huấn do Sở KHCN tổ chức sáng 14/3 nhằm giúp đội ngũ chuyên viên của Sở Y tế và Trung tâm Y tế Dự phòng các quận-huyện trên địa bàn Thành phố biết cách sử dụng hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) để phục vụ trong công việc phòng, chống dịch bệnh. Các chuyên gia của Sở KHCN TP.HCM cũng giúp cho những cán bộ tham gia biết phương thức sử dụng Hệ thống Quản lý Bệnh truyền nhiễm được phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin địa lý TP.HCM (GISC).
Buổi tập huấn được sự tham gia của nhiều cán bộ, chuyên viên y tế.
Với sự trợ giúp của phần mềm Hệ thống Quản lý Bệnh truyền nhiễm, việc khởi tạo dữ liệu, quản lý dữ liệu và đưa ra phương hướng hiệu quả cho việc phòng chống dịch bệnh được hiệu quả hơn. Bên cạnh chức năng quản lý dịch tễ thông qua các chức năng quản trị hệ thống chuyên dụng, các công cụ nhập xuất dữ liệu nhanh định dạng Excel, hệ thống này còn có thể giúp Sở Y tế và các Trung tâm Y tế Dự phòng có thể quản lý các ca bệnh, báo cáo thống kê nhanh, khoanh vùng ổ dịch được chính xác và nhanh chóng hơn. Nguồn: PCWorld