You are here:-Sản phẩm

thông tin sản phẩm

HCMGIS GeoStats

2019-08-23T14:18:38+07:00August 23rd, 2019|

Giới thiệu HCMGIS GeoStats cung cấp nền tảng thống kê không gian. . Các tính năng chính: Gắn thẻ địa lý cho ảnh (upload ảnh, geotag, download kết quả) Tìm kiếm hoặc đặt hàng các bức ảnh từ cộng đồng Tạo StoryMaps từ ảnh (sử dụng HCMGIS

HCMGIS GeoEvents

2019-08-23T14:14:29+07:00August 23rd, 2019|

Giới thiệu HCMGIS GeoEvents cung cấp nền tảng chia sẻ thông tin sự kiện. Các tính năng chính: Gắn thẻ địa lý cho ảnh (upload ảnh, geotag, download kết quả) Tìm kiếm hoặc đặt hàng các bức ảnh từ cộng đồng Tạo StoryMaps từ ảnh (sử

HCMGIS GeoTag

2019-08-23T14:25:13+07:00August 19th, 2019|

Giới thiệu HCMGIS GeoTag cung cấp nền tảng gắn thẻ địa lý (geotagging) cho ảnh (bao gồm ảnh panorama). Các ảnh có thông tin geotag sẽ được hiển thị vị trí trên bản đồ, cùng với các thông tin metadata (EXIF) đính kèm. HCMGIS GeoTag đồng thời là cổng thông tin chia sẻ ảnh,

HCMGIS StoryMaps

2018-11-29T08:54:07+07:00August 20th, 2018|

Giới thiệu HCMGIS StoryMaps cung cấp nền tảng biên tập và trình bày chuỗi thông tin liên quan đến vị trí kết hợp thông tin mô tả, thông tin đa phương tiện và bản đồ. Các tính năng chính: Ứng dụng của HCMGIS StoryMaps: Ứng dụng HCMGIS StoryMaps trên thiết bị di

HCMGIS OpenData

2018-11-29T08:54:08+07:00August 20th, 2018|

Giới thiệu: HCMGIS OpenData cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu và tài liệu GIS mở cho cộng đồng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và các dự án mang tính cộng đồng. Các lớp dữ liệu GIS, các tài liệu, mã nguồn từ cơ bản đến nâng cao về GIS,

HCMGIS Georeference

2018-11-29T08:54:09+07:00August 20th, 2018|

Giới thiệu: HCMGIS Georeference cung cấp nền tảng đăng ký tọa độ cho các ảnh raster (bản đồ quét, bản vẽ, ảnh viễn thám,…). Các ảnh đã đăng ký tọa độ có thể được hiển thị và chia sẻ trên Web hoặc download sử dụng trong các phần mềm GIS HCMGIS

HCMGIS GeoSurvey

2018-11-29T08:54:09+07:00December 14th, 2017|

Giới thiệu: HCMGIS GeoSurvey cung cấp nền tảng thu thập dữ liệu thực địa, hỗ trợ thiết kế tùy biến cấu trúc, biểu mẫu dữ liệu cần thu thập; quản lý tiến trình triển khai các dự án thu thập dữ liệu thực địa theo không gian và thời gian. Các ứng dụng của

HCMGIS Maps

2018-11-29T08:54:10+07:00December 14th, 2017|

Giới thiệu: HCMGIS Maps cung cấp nền tảng tìm kiếm, thống kê theo không gian và thuộc tính, hiển thị các lớp dữ liệu từ hệ thống HCMGIS Portal. Người dùng có thể truy cập dịch vụ bản đồ HCMGIS thông qua các dịch vụ theo chuẩn OGC (Open Geospatial Consortium), đồng thời có

HCMGIS Portal

2018-11-29T08:54:11+07:00December 14th, 2017|

Giới thiệu: Cổng thông tin địa lý HCMGIS Portal cung cấp nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu không gian địa lý, tài liệu và bản đồ trong hệ thống HCMGIS (Hệ thống thông tin Địa lý Tp.HCM). Nhà cung cấp dữ liệu có thể tải các dữ liệu chuyên ngành lên