You are here:--VNFontConverter for ArcGIS

VNFontConverter for ArcGIS

2018-11-29T08:55:33+07:00

Mô tả: Công cụ chuyển đổi mã font cho shapefile/ Geodatabase: TCVN3, VNI-Windows sang Unicode và ngược lại, chuyển sang CHỮ HOA, chữ thường, Hoa Mỗi Từ, Hoa đầu câu, không dấu.

Link tải: https://github.com/thangqd/VNFontConverter

One Comment

  1. Kiệm 26 May, 2019 at 9:21 pm - Reply

    Sao không thấy file VNFont Converter.tbx admin ơi

Leave A Comment