Quản lý Kinh doanh Quận 7

2018-10-16T16:24:59+00:00

*     Mục tiêu:
–   Xây dựng ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Quận 7, hướng đến xây dựng chính quyền năng động và phục vụ người dân tốt hơn cũng như làm cơ sở để tham mưu lãnh đạo quận xây dựng các chủ trương chính sách phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Quận 7.
*     Nội dung:
–  Thu thập dữ liệu: cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, vàng, nhà hàng, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp, hợp tác xã.
–  Xây dựng CSDL.
–  Biên tập bản đồ
–  Xây dựng phần mềm với các nhóm chức năng:
–   Tìm kiếm: tìm kiếm theo thuộc tính và theo không gian các điểm kinh doanh, tìm kiếm địa chỉ và các điểm kinh tế – văn hóa – xã hội khác.
–   Cập nhật dữ liệu:
+   Nhập dữ liệu thuộc tính các điểm kinh doanh: xăng dầu/ gas/ vàng, cơ sở lưu trú (khách sạn), chợ/ trung tâm thương mại/ siêu thị, doanh nghiệp/ hợp tác xã.
+   Cập nhật vị trí trên bản đồ.
–   Quản trị hệ thống
–   Đăng nhập hệ thống.
–   Tạo mới/ xóa/ chỉnh sửa tài khoản người dùng.
–   Phân quyền cho từng tài khoản người dùng: người dùng nào chỉ được quyền xem, người dùng nào được quyền cập nhật dữ liệu,…
–   Thống kê, báo cáo
–   Xây dựng các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu.
–   Xây dựng chức năng kết xuất báo cáo hỗ trợ in ấn và có thể xuất ra nhiều định dạng khác nhau như Word, Excel, pdf,…
*     Kết quả:
–   Hiện trang Web đang được vận hành thử nghiệm tại địa chỉ http://quan7.hcmgis.vn/

Bình luận