Quản lý Bệnh truyền nhiễm

2018-04-16T10:45:22+00:00

*     Mục tiêu:

–   Xây dựng CSDL GIS dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn thành phố phục vụ công tác quản lý dịch bệnh của cơ quan y tế.

–   Xây dựng công cụ cập nhật thông tin về ca bệnh, hỗ trợ quản lý, giám sát dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn thành phố trên website và thiết bị di động

*     Nội dung:

–   Thu thập dữ liệu.

–   Xây dựng ứng dụng

–   Triển khai và giám sát hệ thống tại 24 Quận, Huyện.

–   Cập nhật chức năng mới và bản đồ cho hệ thống.

–   Đào tạo và chuyển giao sản phẩm.

*     Kết quả:

–   Đã xây dựng thành công hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm phục vụ công tác phòng chống dich, khoanh vùng ổ dịch, quản lý ca bệnh, …

–   Hiện tại website http://pcd.hcmgis.vn/   đã được triển khai tại 24 Quận, Huyện và sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau (website, thiết bị di động, máy tính bảng, …).

–   Hoàn thành đào tạo và chuyển giao sản phẩm

*     Hiệu quả:

–   Xây dựng bản đồ chuyên đề y tế đáp ứng yêu cầu quản lý thực tế tại Sở Y tế, các Trung tâm Y tế Dự phòng trên địa bàn thành phố.

–   Xây dựng CSDL GIS ranh giới hành chính phục vụ quản lý dịch bệnh.

–   Xây dựng CSDL GIS chuyên đề dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn thành phố.

–   Xây dựng các công cụ GIS khai thác thông tin bản đồ chuyên đề phục vụ nhu cầu quản lý, hoạch định và thống kê trên website và thiết bị di động.

–   Phát hiện, khoanh vùng dịch đến từng khu phố, tổ dân phố để lên kế hoạch hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh.

Bình luận