Quản lý Kinh doanh Gỗ và Lâm sản

2018-04-16T10:45:54+00:00

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quản lý – chương trình phát triển Cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020

Giới thiệu:
Phần mềm hỗ trợ người dùng quản lý thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, thiết bị công nghệ… Bản đồ tổng hợp hiển thị vị trí doanh nghiệp, cho người dùng thao tác khai thác các thông tin cơ bản của doanh nghiệp trên bản đồ. Phần mềm cung cấp chức năng quản lý các văn bản (biên bản nhập, xuất, vi phạm hành chính, quyết định xử phạt), báo cáo thống kê giúp người dùng phục vụ công tác quản lý.

Tính năng:
1. Quản lý thông tin chung doanh nghiệp, sản phẩm, thiết bị công nghệ
2. Quản lý thông tin xuất, nhập gỗ, quản lý xuất nhập tồn
3. Quản lý danh mục lâm sản khác
4. Quản lý lưu trữ hồ sơ lâm sản của doanh nghiệp, cơ sở
5. Báo cáo thống kê
6. Chức năng tìm kiếm cơ bản và nâng cao

Bình luận