HCMGIS GeoSurvey

2018-04-16T10:47:03+00:00
Cover art
Android app iOS app

Giới thiệu:
HCMGIS GeoSurvey hỗ trợ thu thập, biên tập thông tin liên quan đến vị trí ngay tại thực địa dựa vào chức năng định vị của thiết bị di động.

Tính năng:

  • Thu thập và biên tập thông tin online: định vị, tìm kiếm, thêm mới địa điểm, chụp ảnh, quay video, biên tập nội dung.
  • Thu thập và biên tập thông tin offline: tự động chuyển các hình ảnh, video có thông tin vị trí (geotag) thành các điểm trong StoryMap.
  • Tìm kiếm, xem, bình luận, bình chọn các StoryMap từ trang
  • Theo vết một StoryMap bất kỳ: hỗ trợ thu thập dữ liệu theo lộ trình được thiết kế sẵn.
  • Xuất bản thông tin lên trang  để chia sẻ cho cộng đồng.

Bình luận