HCMGIS OpenData

2018-08-22T10:01:57+00:00

Giới thiệu:

HCMGIS OpenData cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu và tài liệu GIS mở cho cộng đồng người dùng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và các dự án GIS mang tính cộng đồng.
– Các lớp dữ liệu GIS, các tài liệu từ cơ bản đến nâng cao về GIS, viễn thám và khoa học máy tính (sách, bài báo khoa học,…) được HCMGIS thu thập, biên tập, cập nhật và chia sẻ miễn phí.
– Người dùng đã đăng kí (tài khoản mặc định: guest/ guest) có thể dễ dàng tải lên các tài liệu và dữ liệu GIS ở định dạng vector hoặc raster (Shapefile, GeoTiff,…) để đóng góp cho cộng đồng.

Tính năng:

  • Tải lên dữ liệu không gian (vector/ raster) hoặc tài liệu (.doc, .xls, .ppt,. jpg,…) và phân quyền cho lớp dữ liệu (người dùng/ nhóm người dùng nào có quyền xem/ sửa/ tải về,…).
  • Biên tập hiển thị dữ liệu
  • Chỉnh sửa dữ liệu (thuộc tính, không gian, cấu trúc trường dữ liệu).
  • Tìm kiếm dữ liệu/ tài liệu theo các thông tin metadata.
  • Kết hợp các lớp dữ liệu để tạo bản đồ tùy biến.
  • Bình chọn, bình luận, chia sẻ dữ liệu, bản đồ trong hệ thống.
  • Tải lên dữ liệu không gian (vector/ raster) hoặc tài liệu (.pdf, .doc, .xls, .ppt,. jpg,…) và phân quyền cho lớp dữ liệu (người dùng/ nhóm người dùng nào có quyền xem/ sửa/ tải về,…).

Bình luận