HCMGIS Georeference

2018-08-22T15:39:04+00:00

Giới thiệu:

HCMGIS Georeference cung cấp nền tảng đăng ký tọa độ cho các ảnh raster (bản đồ quét, bản vẽ, ảnh viễn thám,…). Các ảnh sau khi được đăng ký tọa độ có thể được hiển thị và chia sẻ trên Web hoặc download sử dụng trong các phần mềm GIS (QGIS, ArcGIS,..)
HCMGIS Georeference đồng thời là cổng thông tin địa lý lưu trữ và chia sẻ các bản đồ đã được nắn chỉnh tọa độ, chồng khớp với các dịch vụ bản đồ thông dụng hiện nay như Google Maps, OpenStreetMap.
– Dịch vụ Image Tiling của HCMGIS Georeference hỗ trợ hiển thị các ảnh có độ phân giải cao, có phạm vi địa lý rộng lớn một cách nhanh chóng và rõ nét trên trình duyệt hoặc trong các phần mềm GIS.

Các ứng dụng của HCMGIS Georeference :

  • Kho tư liệu bản đồ cũ phục vụ cho nghiên cứu, giáo dục – đào tạo về lịch sử, địa lý, kinh tế – văn hóa – xã hội…(ví dụ: lịch sử hình thành và phát triển không gian đô thị của một vùng đất).
  • Hiển thị các bản đồ quy hoạch, trình diễn các bản vẽ thiết kế công trình trên nền các dịch vụ bản đồ hiện thời.
  • Hiển thị các ảnh có độ phân giải cao như các tác phẩm hội họa, ảnh chụp toàn cảnh các công trình kiến trúc – nghệ thuật
  • Bộ sưu tập cá nhân về các bản vẽ, ảnh chụp theo thời gian.

Bình luận