WebGIS Du lịch Cần Giờ

2018-10-15T09:32:01+00:00

*     Mục tiêu:

–  Xây dựng trang thông tin và bản đồ du lịch trực tuyến  nhằm phục vụ cho công tác quảng bá du lịch, quản lý các điểm du lịch của chính quyền địa phương huyện Cần Giờ và các ban ngành có liên quan.

*     Nội dung:

–   Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ du lịch Cần Giờ

–   Thu thập các địa điểm phục vụ du lịch trên địa bàn huyện đảo Cần Giờ bao gồm các địa điểm sau: điểm du lịch, tham quan, khách sạn, địa điểm lưu trú, nhà hàng, địa điểm ăn uống.

–   Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.

–   Cập nhật cơ sở dữ liệu.

–   Biên tập bản đồ.

–   Xây dựng hệ thống bản đồ du lịch huyện Cần Giờ

–  Phân tích, thiết kế chức năng hệ thống.

–  Thiết kế giao diện.

–  Biên soạn nội dung.

–  Hiển thị bản đồ du lịch Cần Giờ.

–  Thể hiện thông tin địa điểm du lịch.

–  Cập nhật thông tin địa điểm du lịch.

*     Kết quả

–   Xây dựng hoàn thành cơ sở dữ liệu các lớp điểm kinh tế – văn hóa – xã hội gồm các lớp sau: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, khách sạn, ngân hàng, phòng giao dịch, ATM, trạm xăng dầu, các cơ quan hành chính (UBND, Công an, Sở ngành,…) cấp thành phố quận/ huyện, phường/xã.

–   Xây dựng hoàn thành các chức năng của bản đồ trực tuyến và trang thông tin du lịch Cần Giờ.

–   Người dùng sử dụng hệ thống thông qua trang web:  http://dulichcangio.hcmgis.vn/ .

*      Hiệu quả

–  Trang bản đồ du lịch trực tuyến hiện đang cung cấp hơn 100 điểm du lịch và điểm kinh tế văn hóa – xã hội của huyện Cần Giờ. Trang thông tin du lịch giới thiệu đến người dùng những kiến thức về lịch sử, vùng đất và con người Cần Giờ, những thông tin nổi bật về du lịch trong nước cũng như những kiến thức cần thiết khi đi du lịch đến Cần Giờ.

Bình luận