HCMGIS Maps

2018-08-22T10:04:49+00:00

Giới thiệu:
HCMGIS Maps tập hợp và hiển thị tất cả các lớp dữ liệu từ hệ thống HCMGIS Portal, hỗ trợ chức năng tìm kiếm, thống kê mạnh mẽ theo không gian và thuộc tính. Người dùng có thể truy cập đến dịch vụ bản đồ HCMGIS thông qua các dịch vụ theo chuẩn OGC, đồng thời có thể sử dụng các API được cung cấp bởi hệ thống để truy vấn, phân tích dữ liệu không gian trong các ứng dụng GIS tùy biến.

Tính năng:

  • Xem các lớp dữ liệu HCMGIS trên nền bản đồ.
  • Tìm kiếm dữ liệu theo thuộc tính và không gian.
  • Thống kê, vẽ biểu đồ dữ liệu theo thuộc tính và không gian.
  • Chức năng chỉ đường, đo khoảng cách, diện tích.
  • In ấn bản đồ, kết xuất dữ liệu.
  • Khai thác dịch vụ bản đồ thông qua API (giao diện lập trình ứng dụng).

Bình luận