HCMGIS GeoSurvey

2018-08-22T17:20:28+00:00

Giới thiệu:
HCMGIS GeoSurvey cung cấp nền tảng thiết kế tùy biến cấu trúc, biểu mẫu dữ liệu GIS cần thu thập; quản lý tiến trình triển khai các dự án thu thập dữ liệu GIS thực địa theo không gian và thời gian.

Các ứng dụng của HCMGIS GeoSurvey:

  • Thu thập, khảo sát ý kiến, phản ánh của người dân, khách hàng, cộng đồng,…
  • Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng, kiểm tra định kỳ, xử lý sự cố (điện, nước, hạ tầng,..).
  • Thiết kế và triển khai các dự án thu thập dữ liệu GIS thực địa chuyên nghiệp.

Bình luận